כללית הנדסה רפואית בע"מ
רח' יוני נתניהו 1/ג אור יהודה 60200, ת.ד. 730
לשכת המנכ"ל
972-3-538-9501,972-3-538-9522
972-3-538-9576
צרו קשר
:שם פרטי
:שם משפחה
:דוא"ל
:טלפון
:סלולרי
:כתובת
:נושא
:הערות